Zabezpieczenie prawne inwestycji budowlanej

Samo posiadanie ubezpieczenia czy polisy od rozmaitych przygód na placu budowy, nie wystarcza jeszcze do tego, aby inwestor mógł się poczuć całkowicie bezpiecznie. Każda polisa i ubezpieczenia posiada własne ogólne oraz szczegółowe warunki umowy, które nakładają na ubezpieczającego lub ubezpieczonego konkretne obowiązki i tylko i wyłącznie ich stałe przestrzeganie czy protokolarne potwierdzanie będzie wiązało się z późniejszym zrealizowaniem zobowiązania ubezpieczeniowego.

Obsługa największych inwestycji

Dla dużych inwestorów oznacza to przede wszystkim tyle, że obsługa inwestycji budowlanych zawsze realizowana powinna być w porozumieniu z działem prawnym czy opiniami radców prawnych. Największe firmy budowlane i deweloperskie naturalnie decydują się często na stworzenie własnych działów prawnych z uwagi na częste i regularne zapotrzebowanie na rozmaite ekspertyzy czy własnoręczną produkcję dokumentów. W przypadku mniejszych firm czy podmiotów rzadziej ubiegających się o wykonawstwo budowlane oznacza to najczęściej, że obsługa inwestycji budowlanych jest przez nie realizowana wraz z pomocą wynajmowanej kancelarii prawniczej.

Wynajęcie obsługi na zewnątrz

Outsourcing obsługi typowo prawnej na zewnątrz to w przypadku branży budowlanej i wykonawczej wyjątkowo słuszna droga, ponieważ pozwala mniejszym podmiotom na odpowiednie działanie w skomplikowanych realiach prawno-organizacyjnych, bez ryzykowania odpowiedzialnością prawną lub finansową. Pozwala to na udział mniejszych firm w dużych projektach budowlanych, ponieważ tylko prawna obsługa inwestycji budowlanych pozwala im swobodnie przystępować do kolejnych konkursów czy przetargów. Bez umiejętnego wsparcia ze strony doświadczonych prawników znających realia branży budowlanej, skompletowanie samej dokumentacji czy zawnioskowanie do urzędu o stosowne pozwolenia, może być ponad możliwości przedsiębiorstwa.