Dlaczego sztuki walki są takie ważne w życiu młodego człowieka?

Modne od wielu lat jest posyłanie własnego dziecka na sztuki walki, by już od najmłodszych lat opanował jak władać ciosami lub jak się przed nimi bronić. To bardzo ważne, zwłaszcza gdy potrzeba jest przejść przez szkołę z trudnym rówieśnikami lub zwyczajnie stawić czoła codziennym przeciwnościom. Mówi się, że sztuki walki hartują nie tylko ciało, ale i duszę. Dlatego wiele dzieci, które od młodych lat szkoliły się z zakresu sztuk walk, obecnie są dużo lepiej przystosowani do życia w społeczeństwie niż wielu mich rówieśników, których ominęły treningi.

Sztuki walki, a rówieśnicy

Dużą różnicę można zauważyć już na poziomie rówieśniczym, gdy chłopiec uczęszczający na sztuki walki, dużo chętniej rozmawia i rób to częściej. Nie tylko łatwiej mu się zaadaptować do nowej grupy, ale również utrzymywać dobry i stały kontakt z obecnymi przyjaciółmi. W przeciwieństwie do dzieci nieuczących się sztuk walki te, które to robią, nie mają problemu z wyrażaniem swoich uczuć emocji. Co więcej, jeśli owa emocja jest motorem do działania, to tym bardziej powinno się ją wykorzystywać w samoobronie lub odparciem ataku innych.

Zapraszamy na: hagal.waw.pl

Sztuki walki, a samodyscyplina

Znaczną zaletą, jaka ma miejsce w przypadku trenowania dziecka, jest uczenie go pewnej dozy samodyscypliny. Sztuki walki wymagają wielu wyrzeczeń. Dlatego każdy, kto chce zacząć trenować je w sposób regularny, musi przystać na pewne ustępstwa, jakimi są podporządkowanie się i słuchanie się trenera. W dłuższym rozrachunku to ogromnie pulsuje na korzyść dziecka, gdyż jak się okazuje, przydaje mu się to później zarówno w szkole, jak i w późniejszej pracy. Wszystko to zdobył jednak wcześniej właśnie w szkole walki.